AIFF 2ND DIVN 2018-19

RAINBOW AC SQUAD FOR THE LEAGUE
AIFF 2ND DIVN 2018-19

Abhijit Sarkar/ Sujay Dutta/ Paltu Das/ Sourav Roy/ Suraj Mahato/ Satendar Oraon/ Sujit Sadhu/ Subhankar Kangsabanik/ Dipak Sardar/ Rentu Roy/ Rajdeep Saha/ Saikat Sarkar/ Robi Hansda/ Dibyendu Sarkar/ Chattu Mondal/ Krishna Biswas/ Antu Mondal/ Asik Khan/ Tanmoy Mitra/ Sk. Rintu/ Ravin Modi/ Enjamul Hoque/ MD. Sakirul Ali/ Ankur Das/ Yinka Joel Sunday Ayeni/ Rakesh Karmakar/ Emmanuel Chigozie Ugochukwuwww.kolkatafootball.com

MOHAMMEDAN SC SQUAD FOR THE LEAGUE

AIFF 2ND DIVN 2018-19

www.kolkatafootball.com