18th MEGA FOOTBALL 2018-19 : ITINA MILAN SANGHA BANIPUR-HABRA

DAY-7: 25.12.2018 ( FINAL) : SONAR BANGLA - MANIKTALA 3-3, 2-3 (PEN) ASHOKNAGAR FCC
SOM : GOUTAM PAUL, SK. SACHHU, BABUN KAR
AFCC : DEEP SAHA, SANTANU DEBNATH - 2
BEST GOALKEEPER : Jayanta Paul - Sonar Bangla
TOP SCORER : Raja Das - Sonar Bangla
MAN OF THE MATCH FINAL : SANTANU DEBNATH - ASA
MAN Of THe TOURNAMENT : SANTANU DEBNATH - ASA

18th MEGA FOOTBALL 2018-19 : ITINA MILAN SANGHA BANIPUR-HABRA


DAY-6: 23.12.2018 ( 2nd SEMI) : SONAR BANGLA - MANIKTALA 5-0 JUBA SANGHA DASNAGAR
SOM : RAJA-2, SHANU-2, SK. SACHHU
MOM : RAJA DAS - (SONAR BANGLA)
18th MEGA FOOTBALL 2018-19 : ITINA MILAN SANGHA BANIPUR-HABRA


www.kolkatafootball.com live score

DAY-5: 22.12.2018 ( GR-D) : ASHOKNAGAR FCC 3-0 SUBURBAN CLUB- KOLKATA
AFC : DEEP SAHA-2, SUBRATA ORANG.
MOM : DEEP SAHA - (ASHOKNAGAR FCC)
18th MEGA FOOTBALL 2018-19 : ITINA MILAN SANGHA BANIPUR-HABRA


www.kolkatafootball.com live score

DAY-4: 16.12.2018 ( GR-D) : SONAR BANGLA-MANIKTALA 2-2, 5-4 (PEN) BARASAT ROJO
SON : SANJIB MALAKAR
BAR : BABUK KAR, SUMAN.
MOM : RJU GANGULY - (GK-SONAR ANGLA)
18th MEGA FOOTBALL 2018-19 : ITINA MILAN SANGHA BANIPUR-HABRA

www.kolkatafootball.com live score

DAY-3: 15.12.2018 ( GR-C) : SUBURBAN CLUB 1-1, 3-2 (PEN) ASHOKNAGAR NETAJI SANGHA
SSC : SANJIB MALAKAR
ASN : SOURASISH DAS.
MOM : Bablu Oraw - Netaji Sangha.
18th MEGA FOOTBALL 2018-19 : ITINA MILAN SANGHA BANIPUR-HABRA
www.kolkatafootball.com live score

DAY-2: 09.12.2018 ( GR-B) : DASNAGAR YUBA SANGHA 3-0 BIMAL MAJUMDER FCC- HALTU KASHBA
DYS : A.HAZRA-2, S.DAS
M.O.M : A.HAZRA - DASNAGAR YUBA SANGHA
18th MEGA FOOTBALL 2018-19 : ITINA MILAN SANGHA BANIPUR-HABRA

www.kolkatafootball.com live score

DAY-1: 08.12.2018 ( GR-A) : ASHOKNAGAR FCC 3-0 KALYANI ADIVASI SC
AFCC : Sujit Roy-2, Santanu Adhikary
M.O.M : Sujit Roy - ASHOKNAGAR FCC
18th MEGA FOOTBALL 2018-19 : ITINA MILAN SANGHA BANIPUR-HABRA

23.12.2018 ( GR-A) : GROUP-B WINNER VS GROUP-D WINNER

25.12.2018 ( GR-A) : 1ST SEMI WINNER VS 2ND SEMI WINNER

18th MEGA FOOTBALL 2018-19 : ITINA MILAN SANGHA BANIPUR-HABRA