13th Gadhinglaj United Cup - Kolhapur 2017


13th Gadhinglaj United Cup - Kolhapur 2017

FC kerala Champion of Gadhinglaj United All India Tournament 2017

13th Gadhinglaj United Cup - Kolhapur 2017

31.10.2017: FC Kerala 3-1 Chennai AGC
FCK : Shreyash 60', 79', Jatin 46'
CHN : Pravindram 21'
Best Goalkeeper - Ubbid (FC Kerala)
Best Defender- Abhijeet (FC Kerala)
Man of the Series - Shreyash ((FC Kerala)
Best Midfilder - Maviya ( BEG Pune)
Best Striker - Regan ( Chennai)
Best Upcoming Player - Balaganghadhar ( Bangalore)
Fair Play Award- Bangalore DYSS,

====

13th Gadhinglaj United Cup - Kolhapur 2017

30.10.2017: FC Kerala 0-0, 5-4 (Pen) Goa Sesa acdemy

13th Gadhinglaj United Cup - Kolhapur 2017

30.10.2017: Chennai AGS 1-0) Pune BEG
AGS : Vinit kumar 70min...

========

29.10.2017: Kolhapur Practice 3-4 BEG Pune
BEG : Nirnay singh , Ramesh singh, sonar jeet singh
KOL : Rahul Patil , Pratik Banane,Ganesh Date

29.10.2017: Gadhinglaj United 0-1 Kerala FC
KER : Careber 28th min

===

13th Gadhinglaj United Cup - Kolhapur 2017

29.10.2017: Sesa Goa 1-0 Pune City FC
SES : Kunal Jalgaonkar

29.10.2017: Chennai AGS 1-1, 4-3(Pen) Benglore DYSS
AGS : Regan 68'

29.10.2017: Kolhapur Practice 3-4 BEG Pune
BEG : Nirnay singh , Ramesh singh, sonar jeet singh
KOL : Rahul Patil , Pratik Banane,Ganesh Date

29.10.2017: Gadhinglaj United 0-1 Kerala FC
KER : Careber 28th min

===

13th Gadhinglaj United Cup - Kolhapur 2017

28.10.2017: Bengrole DYSS 1-1, 4-3(Pen) Miraj United
DUB : Abhay Sambhjiche 35'

28.10.2017: Kolhapur Practice 6-0 Hubali Gandhiwada
KOP : Aniket Joshi 2, Pratik Badame, Manik Patil Charals Wells, Sagar Chile

28.10.2017: Sesa Goa 3-2 Belgaum Friends
SES : Vishnu,Mark Baratoe, Kunal Salgaonkar.
BEF : Kiran Chichraite 2
28.10.2017: Gadhinglaj United 4-0 Belgaum Darshan United
SES : Yasin Nadaf, Omkar Jadhav, Pratemesh Dhabale, sandip Ghondhali

===

13th Gadhinglaj United Cup - Kolhapur 2017

27.10.2017: Darshan United Belgaum 1-0 Chetana Pusad.
DUB : Abhay Sambhjiche 35'

13th Gadhinglaj United Cup - Kolhapur 2017

27.10.2017: Hubali Gandhiwada 1-0 Solapur SSSI
HUB : Prakash 59'

27.10.2017: Belgaum Friends 1-1, 6-4 (Pen) Master sports Gadhinglaj