5th "Gadhinglaj Super League football Tournament (GSL)" Kolhapur. Maharashtra RESULT AND SCORERS OFTHE TOURNAMENT

Gadhinglaj United football Association 2016

24.05.2016 ( FINAL) : Hirayankeshi Foundation - 2-0 - Chemist Royals
HF : Kartik bakthar 23', 36'

24.05.2016 ( 3rd PLACE) : Surya Honada - 1-0 - Jay varad sports
SUH : Hrutvik Sutar 35'

U-21 Match
24.05.2016: Belgum- 1-0 - Gadhinglaj United football asso.
BEL : Abhishek Cherekar 30'

==========

Gadhinglaj United football Association 2016

23.05.2016 : Chemist Royals - 3-1 - Surya Honda Riders
CMR : Bupender Koli 8', Omkar Jadhav 25', Yasin Nadaf 32'
SHR : Dhanraj Deasi 21'

23.05.2016 : Jay Varad Sports - 0-5 - Hirayankeshi Foundation
HF : Chetan Chougale 10', 13;, 16', Akash Deasi 29', Shoeb Killedar 36'

U - 21 TOURNAMENT
23.05.2016 : U-21 Gadhinglaj United 3-0 Ahmadnager DSK Shivajians.
GFA : Bupender Koli 8', Omkar Jadhav 25', Yasin Nadaf 32'

Gadhinglaj United football Association 2016

23.05.2016 : Chemist Royals - 1-0 - Sai Education Challangers
CMR : Yasin Nadaf 6'
SEC : Sagar Powar 40'

23.05.2016 : Jay Varad Sports - 0-0 - EFA United

U - 21 TOURNAMENT
22.05.2016 : Ahmadnager FC - 6-1 Gargotij Football Association.
AFC : Akash Gaikwad 12', 18', Krishna Chavani 16', 22', Ajinkya Bhingardive 33', Shasnak Walmiki 48'.
GFA : Shubham Savant 26'

Gadhinglaj United football Association 2016

21.05.2016 : Chemist Royals - 1-0 - Hirayankeshi Foundation
CRF : Harsh Jarag 10'

20.05.2016 : Surya Honda Riders - 1-0 - EFA United
SHR : Parthmesh Dhabale 35'

U - 21 TOURNAMENT
21.05.2016 : Belgaum United - 6-3 - Miraj Football School
CRF : Rohit Satpute 16', Sameer Pathan 19', Arun Sharma 36'
BLU : Faran Shaikh 10', 12', Amin Bepari 8', 14', Rahul Nikam 28', Abhishek Cherekar 40'

Gadhinglaj United football Association 2016

Gadhinglaj Super league (GSL) opening by Police Inspector Audumber Patil with Association director Suresh Kolki, Arun Patil, Dayand Patil, Aruna Kolate, Amit Powar, Sagar Powar, Rahul Patil and Co coordinator Mayur Patil.

20.05.2016 : Surya Honda Raiders - 1-2 - Jay Varad Sports
SHR : Dhanraj Deasi 14'
JVS : Sourabh Jadhav 10', 48'

20.05.2016 : Hiryankeshi Foundation - 1-0 - Sai Education
HFD : Yauvraj Altekar 42'